web site statistics software DO-PER Perdeli Pencere Sistemi
Web Sayfamıza Hoşgeldiniz

   PVC Pencere ve kapı sektörü için buluş olan ürünümüz pencere kapı sektörü ile stor perde sektörünü birleştiren bir üründür. Pencere sektöründe yirmibeşyıllık tecrübemiz ihtiyaçları da görmemizi ve bir yenilik kazandırmamızı sağlamıştır.
Teknik Çizimler ve Resimler
   Yeni sistem tüm pencereler klasik yöntemlerle yapılmakta ve farklılık göstermemektedir. Pencere üretim teknikleri son sistem makinalarla olmakta ancakmantık değişmemektedir. Ahşaptan PVC ye geçiş süreci bitmiştir. Hatta PVC pencereyi sök tak dönemi başlamıştır. Bu dönemde sökülen PVC pencere yerine yine PVC pencere takılmaktadır. Oysa ev hanımlarının en büyük sorunu olan perde yine ortada durmaktadır. Biz DO-PER olarak bu eksikliği gördük ve DÜNYADA ilk ve tek olan DO-PER Perdeli pencereyi tasarladık.Dünyada böyle bir entegrasyon bulunmamaktadır.

   Çünkü PVC Pencere üretici ve tasarımcıları yalnız pencere üzerine çalışmışlardır. Perde ve stor perdeciler de zaten pencere sektörünün yabancısıdırlar. DO-PER Pencere ve Perde sektörünü birleştirmiş dünya insanlarının önüne bir inovasyon olarak koymuştur. DO-PER sistemdeki DP-1 Perde bazasının tekniği 70mm PVC Sistemleri için tasarlanmış olup ihtiyaç olduğunda diğer dar ve geniş sistemler içinde uygulanabilir. DO-PER Sistemi PVC Pencere üreticilerinin pencerenin üzerine montaj yapılarak ve pencere ile birlikte montaj uygulanacaktır. DO-PER sistemi üretiminde ve montajında uygulayacılara çok kolaylıklar sağlanmaktadır. Son safha olan perde uygulamasıda sistemdeki renk kartelasından seçeceği renkler ile perde uygulanacak ve kullanıma sunulacaktır.

DÜNYADA ilk ve tek DO-PER perdeli pencere sistemleri ev hanımlarına ve yapılan tüm konutlara bir inovasyondur.