web site statistics software DO-PER Perdeli Pencere Sistemi
Ürünlerimiz

Patent No: 2013/07120

DO-PER Perdeli Pencere sistemi iki farklı ürünü bir araya getiren bir sistemdir. Üretimi de iki ayrı gurupta incelemek gerekir. Bu gurupları aşağıda inceleyeceğiz.

DO-PER Perdeli Pencere sisteminin PVC perde baza gurubunun 4 elemanı vardır.

DP-1 Perde Bazası

DP-2 Perde Ön Kapak

DP-3 Baza yan kapaklar

DP-4 Baza Destek Saçı

DO-PER Perdeli Pencere Sistemleri bu gurupta ki ürünler PVC pencere üretimi yapan tesislerde üretilecek olup PVC makinaları imalatı ile çalışmalarına geçilecektir. İmalat aşamaları da öncelikle projelendirme sırasıyla başlayacaktır. Pencere teklif ölçüleri alındığında pencere yüksekliğinde 88mm düşülecek ve pencereler imalata verilecektir. Pencere imalatı bittiğinde DO-PER uygulaması şöyle yapılacaktır.

DP-1 Perde bazası pencere genişlik ölçüsünden 7mm kısa kesilecek ve DP-1´in içinde bulunan destek yuvalarına destek saçları vidalanacaktır daha sonra DP-3 baza yan kapakları takılacak ve vidalanacaktır. DO-PER sistemi pencereye montaj aşamasına gelmiştir.

Bu sistemi pencerenin üst kısmına 4,2x60 vida ile birleştirdiğimizde DO-PER sistemi doğramayla birlikte montaja hazırdır.

Perde hazırlanması sırası ile şöyledir.Stor ve Zebra perde de Aynı değerler uygulanır
1- X Ölçüden 7 mm düşülüp Perde bazası kesilir ( Kapakla beraber )
2- X Ölçüden 12 mm düşülüp.perde üst alüm kasa kesilir
3- X Ölçüden 30 mm düşülüp perde borusu ve alt etek profili kesilir

4- X Ölçüden 31 mm düşülüp perde ölçüsü bulunur

Pencereye DO-PER sistemi bağlandıktan sonra pencere normal bildiğimiz şekilde montaj yapılır. Montaj yapılırken sadece üstlere 7,5x150 buldeks vida kullanılır. Perde sistemin içine doğrama montajı ve izalasyonu bittikten sonra takılmasında ( tozdan ve kirden korumak için ) fayda vardır. Son olarak ön kapak takılır ve sistem kullanıma hazırdır.Not: Sistem L kasa + Pervaz kasa + Sürme Doğramaya Uygulamak Mümkündür.

Fotoğraflar